همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
از زندان تا بیمارستان در پاییتخت کتاب ایران
تاریخ انتشار : 97/08/24 ساعت 20:24

افتتاح هفته کتاب امسال از کاشان پاییتخت کتاب ایران آغاز شد. در پاییتخت کتاب ایران همه چیز بوی کتاب گرفته، بطوری که در زندان و بیمارستانهای این شهر نیز برای کتابخوانی برنامه ریزی شده است.

نظرات کاربران

ارسال