همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نقد کتاب / مبانی مدیریت ورزش
تاریخ انتشار : 98/04/29 ساعت 12:13

برنامه نقد کتاب رادیو ورزش در این برنامه به نقد کتاب مبانی مدیریت ورزش پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال