فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / به سپیدی یک رویا
تاریخ انتشار : 98/05/16 ساعت 12:48

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب به سپیدی یک رویا اثر فاطمه سلیمانی پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال