فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
سیم و زر / گالری ساربان
تاریخ انتشار : 98/05/21 ساعت 12:25

برنامه سیم و زر سیری در دنیای کتاب و نویسندگان است که از رادیو فرهنگ پخش می شود. این قسمت از برنامه به نقد کتاب یگالری ساربان گذاشتم اختصاص دارد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال