فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / هرگز یک فرشته را مبوس
تاریخ انتشار : 98/06/16 ساعت 14:25

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب هرگز یک فرشته را مبوس نوشته لیدا طرزی پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال