فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / ضربه کاساندرا
تاریخ انتشار : 98/06/17 ساعت 13:00

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب ضربه کاساندرا نوشته روبرت لدلیوم پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال