فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / خلوت مدیر
تاریخ انتشار : 98/06/20 ساعت 12:40

 

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب خلوت مدیر علی اکبر والایی پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال