همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
کتابداران سفیران سلامتی روح و روان جامعه اند
تاریخ انتشار : 97/07/08 ساعت 19:33

اولین نشست خبری نخستین جشنواره سلامت با هدف ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه سلامت در تئانر شهر برگزار شد.

به گزارش رویداد فرهنگی، بهاءالدین مرشدی دبیر اولین جشنواره سلامت درباره موضوعات این جشنواره گفت: این جشنواره قرار است در سه حوزه داستان کوتاه، فیلمنامه کوتاه و نمایشنامه، آثار را دریافت کند و هر موضوعی که به سلامت مربوط باشد شامل سلامت فردی، اجتماعی، جسمی و سلامت روحی را دربرمیگیرد.

وی افزود: در این موضوع باید آگاهی های ما زیاد شود، مثلا اینکه آلودگی هوا و آلودگی صوتی روی سلامت ما اثر گذار است. این مبحث بسیار گسترده است و به اندازه تک تک افراد مبحث وجود دارد.

وی در مورد حضور و فعالیت کتابداران در این جشنواره گفت: کتاب خواندن باعث آرامش است و کتابداران سفیران سلامتی روح و روان جامعه اند، اگر دست به قلم هم باشند و برای جشنواره اثر ارسال کنند استقبال می کنیم.نظرات کاربران

ارسال