همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
هزار افسان / انگشتر حضرت سلیمان
تاریخ انتشار : 98/04/26 ساعت 15:02

هزار افسان، برنامه ای است که در رادیو جوان تولید میشود. این برنامه ادبیات شفاهی مردمان سرزمینهای مختلف را نقل می کند. این قسمت از برنامه به انگشتر حضرت سلیمان اختصاص دارد.

نظرات کاربران

ارسال