همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
هزار افسان / پلوتون
تاریخ انتشار : 98/04/29 ساعت 11:42

هزار افسان، برنامه ای است که در رادیو جوان تولید میشود. این برنامه ادبیات شفاهی مردمان سرزمینهای مختلف را نقل می کند. این قسمت از برنامه به داستنان پلوتون اختصاص دارد.

نظرات کاربران

ارسال